Bağımsız Denetim Hizmetleri

BC Bağımsız Denetim A.Ş. olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmanın yanı sıra müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır.
Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim Hizmetleri

BC Bağımsız Denetim A.Ş. olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmanın yanı sıra müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hayata geçmesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Türkiye’deki bağımsız denetim süreçlerine getirdiği yenilikler ve belirlediği kriterler, ülkemizdeki üretim ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde denetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin finansal durumlarına ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olması artık her zamankinden daha önemlidir ve bu güvenilirlik, yatırımcı ve diğer paydaşlar için kilit rol oynamaktadır. Bu dayanağın temeli ise bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmiş finansal raporlardır. BC Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, sürekli değişen ulusal ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile ilişkili diğer mevzuatı yakından takip ederek, global denetim metodolojimiz ışığında entegre denetim hizmeti sunmaktayız. Öneri ve değerlendirmelerimiz ışığında ortaya koyduğumuz bağımsız güvence, giderek karmaşıklaşan iş dünyasında değerli bir destek ve koruma sağlamaktadır.

BC Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, bağımsız denetim kapsamında aşağıdaki konularda uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz:
• Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi
• Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi
• Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi
• ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
• Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi
• Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması
• Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi
• Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
• İç kontrol denetimleri
• Banka ve diğer benzeri finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda yürütülen uygunluk denetimleri
• Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi

Bağımsız denetimin en önemli hedeflerinden biri finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar ortaya koymak ve bu tabloların güvenilir ve doğru bilgiler sunup sunmadığını incelemektir. Her sene, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) değişmekte ve yeni standartlar geçerli olmaktadır. Bu durum, finansal tabloların sunumunda farklılık yaratmaktadır. Bu yüzden şirketler, her yıl, finansal tablolarını o senenin standartlarına uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.

BCBD Audit çatısı altındaki şirketlerimiz BC Bağımsız Denetim A.Ş. ve Auditist Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bulunmaktadır. BC Bağımsız Denetim A.Ş. firmamız, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Translate »