Transfer Fiyatlandırma Hizmetleri

Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.
Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırma Hizmetleri

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu Maliye İdarelerinin ve vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.

Transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir.

Türkiye'de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde Genel Rapor (Master File), Ülke Bazlı Rapor (CbCR) ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (Local File) hazırlamaları, CbCR bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları gerekmektedir.

BC Audit olarak, erişim olanağımız bulunan global veri bankaları ve alanında uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

• Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
• Çok uluslu işletmeler için “Ülke Bazlı Rapor (CbCR)”un hazırlanması,
• CbCR bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin destek hizmetleri,
• Genel Rapor (Master File) hazırlanması,
• Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi,
• Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
• Maliye Bakanlığı'yla, Peşin Fiyatlandırma Anlaşması yapmayı talep eden mükelleflerin anlaşma sürecinin yönetilmesi,
• Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
• Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Translate »