Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik, kurumlar yönünden alınması zorunlu bir hizmet olmamakla birlikte, yaygın olarak tercih edilen bir hizmet haline gelmiş bulunmaktadır.
Hizmetlerimiz

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte ilk kez 1995 yılında uygulanmaya başlanan ve kısaca “Tam Tasdik” olarak adlandırılan uygulama, mükelleflerin yasal defter, belge ve kayıtlarının Maliye Bakanlığı adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından denetlenmesi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile eklerinin tasdik edilerek denetim sonuçlarının hazırlanan bir raporla Maliye Bakanlığı’na sunulması esasına dayanmaktadır.

Tam tasdik, kurumlar yönünden alınması zorunlu bir hizmet olmamakla birlikte, yaygın olarak tercih edilen bir hizmet haline gelmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte; tam tasdik hizmetlerinin sadece yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki olarak algılanmasının, kurumun vergi risklerini en aza indirmek konusunda yetersiz kalacağı inancındayız.

Tam tasdik hizmetleri; yetkin bir ekiple, planlı ve metodolojik bir denetim çalışması ve işlem bazında günlük danışmanlık hizmetleri ile desteklenmesi halinde kurumlar açısından, tam tasdik işleminin yaygın olarak bilinen yararının çok daha ötesinde bir fayda sağlayacaktır.

Tam tasdik çalışmaları aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir;

• Kurumun her türlü defter kayıt ve belgelerinin incelenerek vergi risklerinin tespit edilmesi, yapılan hatalı uygulamaların ortaya çıkarılması,
• Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bulgular hakkında kurumun yetkililerinin yazılı olarak bilgilendirilmesi, hataların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri ve tavsiyelerde bulunulması,
• Kurumun geçici vergi ve kurumlar vergisi hesaplamalarının kurum yetkilileriyle birlikte yapılması,
• Yasal defterlerin vergi kanunları, Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve politikalarına uygun olarak tutulup tutulmadığının tespit edilmesi,
• Yararlanılabilecek teşvik unsurları ve vergi avantajlarının tespit edilmesi.

Hizmet ekibimiz ile kurumun yetkilileri arasında yapılacak bir toplantıda tam tasdik hizmetlerine yönelik denetim planı ve raporlanması konuları görüşülerek kurumun ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde bir iş planı oluşturulacaktır.

Denetim çalışmaları üçer aylık dönemler itibariyle yapılacak olup, denetim çalışmaları dışında gerek Vergi Dairesi ile yaşanan konular ile ilgili olarak gerekse de yönetimin ihtiyaç duyacağı diğer konularda istenildiği zaman bizzat gelinmek suretiyle işyerinde hizmet verilecektir.

Denetim çalışmaları neticesinde tespit edilecek hususlar, görüş ve önerilerle birlikte yazılı olarak kurum yetkililerinin bilgisine sunulacaktır.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Translate »