İç Denetim

İç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir.
Hizmetlerimiz

İç Denetim

İç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir.

İç Denetimin faydalarını aşağıdaki sıralayabiliriz.

Şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engellemeye yönelik iç ve dış risklerin tespit
edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması;
Maliyetlerin optimize edilmesi ve operasyonlarda verimliliğin sağlanması;
Hata, suistimal veya hilelerden kaynaklanan kayıpların önlenmesi;
Öngörülemeyen ve şirket açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olayların erken tespiti
ve önlenmeye çalışılması. Bu tür olayların yaratabileceği hasarların minimize edilmesi;
Şirketin iç ve dış çevredeki fırsatları yakalamasının sağlanması;
Şirketin operasyonel etkinliğinin artırılması;
Kurumsal Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve şirket itibarının artırılması;
Şirketin ekonomik, finansal ve reel sektör krizlerine dayanıklılığının artırılmasına destek
verilmesi;
Şirket tarafından kamuya yapılan finansal raporlamalar ile şirket yöneticilerinin karar
almada kullandığı operasyonel ve finansal verilerin güvenilirliği ve doğruluğunun
korunması;
Şirket varlıklarının korunması ve kayıt altında tutulması;
Şirketin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması;
İç denetim faaliyeti dışında, yukarıda bahsedilen faydaların tamamını sağlayabilecek
alternatif bir mekanizma bulunmamaktadır.

BC Bağımsız Denetim A.Ş. olarak İç Denetim süreçlerinizde firmanıza değer yaratacak hizmetler sunmak için hazırız.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Avantaj
Merkez
Kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık konularında sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere hizmet vermekteyiz.
Konumlarımız
Bizi nerede bulabilirsiniz?
https://www.bcbd.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/turkey-maps.png
Temasa Geçin
Sosyal Medya Bağlantıları
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Translate »